Privacybeleid

Verklaring inzake gegevensbescherming

Met inbegrip van de tools voor sociale media en analyse

 

1) Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming

 

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door

Verwerkingsverantwoordelijke: FKP Scorpio Belgium BV (hierna FKP Scorpio genoemd) Waterloostraat 35 - 2600 Antwerpen

E-mailadres: info@fkpscorpio.be

Tel.: +32 3 489 18 35

De functionaris voor de gegevensbescherming van FKP Scorpio Belgium BV is bereikbaar via info@fkpscorpio.be

 

2) Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

 

a) Tijdens een bezoek aan de website

Bij het oproepen van onze website www.liveislive.be wordt informatie automatisch naar de server van onze website gestuurd door de browser die door uw eindapparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst geregistreerd en bewaard totdat deze wordt verwijderd:

 

het IP-adres van de bezoekende computer

de datum en tijd van toegang

de naam en URL van het opgeroepen bestand

de website van waaruit de toegang plaatsvond (verwijzende URL)

de gebruikte browser en soms het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen

voor de evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem

voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letters a en b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over uw persoon.

 

Daarnaast maken we tijdens bezoeken aan onze website gebruik van cookies en analytische diensten. Meer gedetailleerde uitleg hierover is te vinden onder de punten 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

b) Bij registratie voor onze nieuwsbrief

 

Als u, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a, van de AVG hier expliciet mee hebt ingestemd, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is het voldoende om een e-mailadres op te geven.

 

Annulering is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw annulering op elk gewenst moment per e-mail sturen naar info@fkpscorpio.be of info@liveislive.be.

 

We gebruiken Spotler om onze nieuwsbrieven te versturen. Dit is een bedrijf dat de nieuwsbrieven daadwerkelijk verstuurt. Alle informatie over Spotler vind je via:

 

www.spotler.nl

+31 (0) 88 — 103 09 99

Boris Pasternaklaan 16

2719 DA Zoetermeer

 

c) Over het gebruik van ons contactformulier

 

Bij vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Hier is de openbaarmaking van een geldig e-mailadres noodzakelijk, zodat we weten waar de aanvraag vandaan kwam en we een antwoord kunnen sturen. Verdere openbaarmakingen kunnen vrijwillig worden gedaan.

 

De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

 

De persoonlijke of persoonsspecifieke gegevens die door ons zijn verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden verwijderd nadat de aanvraag door u is afgerond.

 

3) Doorgeven van gegevens

 

Er vindt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden plaats voor andere doeleinden dan de hieronder vermelde doeleinden.

 

We geven uw persoonsgegevens alleen aan derden als u daarvoor toestemming hebt gegeven, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter en/of letter b van de AVG, voor de uitvoering van contractuele relaties en/of als dit is voor de noodzakelijke uitvoering van precontractuele maatregelen en er geen redenen zijn om aan te nemen dat u een overheersend legitiem belang zou kunnen hebben bij de niet-overdracht van uw gegevens, er bestaat een wettelijke verplichting voor de overdracht, in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, zin 1, letter c van de AVG, en dit is wettelijk toegestaan, en in naleving van artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van de AVG is noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u.

 

4) Koekjes

 

Wanneer u onze website bezoekt, tonen we een „Cookiebanner” om u te laten weten dat we cookies en andere trackingtechnologie gebruiken om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren, evenals voor webanalyses en op interesses gebaseerde advertenties. Als alternatief kunt u uw cookievoorkeuren instellen en bezwaar maken tegen het gebruik van cookies.

 

De bijbehorende gegevensverwerking wordt in deze paragraaf in detail beschreven. Zoals aangegeven in de cookiebanner, gaat u akkoord met dit gebruik door op de knop „Ik ga akkoord” op de cookiebanner te klikken. Deze toestemming kan op elk moment van uw kant worden ingetrokken met werking voor de toekomst, geheel of gedeeltelijk. De opties die hiervoor beschikbaar zijn, worden hieronder in detail beschreven.

 

Wat zijn cookies?

 

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen je computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

 

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde „sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie ervan in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. De functionaliteit van deze website kan beperkt zijn als cookies worden gedeactiveerd.

 

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld de functie van het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Wat betreft de opslag van andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Aanpassing van uw cookie-instellingen

 

Via deze link kunt u eenvoudig uw cookie-instellingen bekijken en deze waar nodig wijzigen. Als alternatief kunt u ook de cookie-instellingen in uw browser wijzigen.

 

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. De opslag van cookies in uw browser kan worden gedeactiveerd en u kunt ze op elk gewenst moment van uw harde schijf verwijderen. Zonder cookies is het gebruik van ons aanbod op de website slechts in beperkte mate mogelijk.

 

Cookiecategorieën

 

We verdelen cookies in verschillende categorieën, afhankelijk van hun functie en doel:

 

Essentiële cookies

Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.

 

Statistiek/analyse

Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

 

Personalisatie en reclame

Marketingcookies worden gebruikt door externe leveranciers of uitgevers om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Dit wordt bereikt door bezoekers op verschillende websites te volgen.

 

 

5) Analytische hulpmiddelen

 

a) Hulpmiddelen voor het volgen

 

De hieronder vermelde en door ons geïmplementeerde trackingmaatregelen worden geïmplementeerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van de AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een behoeftegericht ontwerp en de geleidelijke optimalisatie van onze website. We gebruiken ook trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren, en om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitiem in de zin van de bovengenoemde verordening.

 

Uitleg over de respectieve doeleinden van de gegevensverwerking, evenals gegevenscategorieën, is te vinden in de bijbehorende trackingtools.

 

b) Google Analytics

 

Voor een behoeftegericht ontwerp en continue optimalisatie van onze pagina's gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.be/intl/be/about) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna „Google” genoemd). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt aangemaakt over uw gebruik van deze website, zoals

 

browsertype/-versie

gebruikt besturingssysteem

verwijzende URL (de site die eerder is bezocht)

hostnaam van de computer die toegang heeft tot de computer (IP-adres)

tijdstip van de serveraanvraag

 

wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet, voor marktonderzoek en een op de behoeften gericht ontwerp van deze internetpagina's. In voorkomend geval wordt deze informatie ook doorgegeven aan derden, op voorwaarde dat dit wettelijk is voorgeschreven, of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gebruikt in combinatie met andere Google-gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

 

 

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van de browsersoftware op de juiste manier aan te passen. In dat geval vestigen we uw aandacht echter op het feit dat dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig beschikbaar zijn.

 

U kunt ook de registratie van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-add-on te downloaden en te installeren.

 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: https://support.google.com/analytics/answer/1009696?hl=en.

 

Als alternatief voor de browser-add-on kunt u, met name in het geval van browsers op mobiele eindapparaten, ook de registratie door Google Analytics in uw instellingen voorkomen. Hiermee wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst tijdens uw bezoek aan deze website worden geregistreerd: de opt-out-cookie is alleen van toepassing in deze browser en alleen voor onze website. Het wordt opgeslagen op je apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

 

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics-help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

 

c) Conversies bijhouden en remarketing van Google Adwords

 

Om het gebruik van onze website statistisch te beoordelen en om de evaluatie van uw gegevens te optimaliseren, maken we ook gebruik van Google Conversion Tracking. In dit verband wordt door Google Adwords een cookie (zie punt 4) op uw computer geplaatst, op voorwaarde dat u onze website via een Google-advertentie hebt bereikt.

 

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog steeds niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

 

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet vervolgens worden gevolgd over de webpagina's van Adwords-klanten. De informatie die door conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. De Adwords-klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Er is echter geen informatie opgenomen waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

 

Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u ook de plaatsing van de cookie die nodig is voor deze procedure weigeren — door bijvoorbeeld de browserinstellingen te wijzigen om het automatisch gebruik van cookies in het algemeen uit te schakelen. U kunt cookies voor conversietracking ook deactiveren door de instellingen van uw browser zodanig te wijzigen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd. De gegevensbeschermingsinformatie van Google over conversietracking vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/en.html).

 

Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google Adwords verwijzen we u naar de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaringen:

 

Google Adwords: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk

 

In verband met het gebruik van Google Adwords worden uw persoonlijke gegevens naar de VS overgedragen. In het geval van de VS heeft de Europese Commissie niet besloten dat er een passend of adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens in de zin van de AVG bestaat; een dergelijk adequaatheidsbesluit (artikel 45 van de AVG) bestaat niet. Google LLC. is echter onderworpen aan de EU-VS. Privacyschild. Er wordt gezorgd voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt de volledige tekst van het US Privacy Shield Framework opvragen via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 

We maken gebruik van Google Adwords voor onze website. Google AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google”). In dit verband maken we gebruik van de remarketingfunctie. Dit stelt ons in staat om met behulp van cookies advertenties aan de gebruikers van onze website te presenteren die aansluiten bij hun interesses. Hiertoe wordt de interactie van de gebruiker met onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld om te bepalen welke aanbiedingen hem of haar interesseren, waardoor we de gebruiker na het bezoek aan onze website ook doelgerichte advertenties op andere pagina's kunnen tonen. De gebruikte cookies dienen om een webbrowser op een specifieke computer duidelijk te identificeren en niet om een persoon te identificeren; persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. U kunt de cookies die door Google worden gebruikt, deactiveren door de volgende link te volgen en de daar beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

Meer gedetailleerde informatie over Google remarketing en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Verder maken we gebruik van de Google AdWords-service in het kader van de zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie voor conversietracking op uw eindapparaat geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. De informatie die door conversiecookies wordt verzameld, dient voor het opstellen van conversiestatistieken voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking.

 

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware op de juiste manier aan te passen. In dat geval vestigen we uw aandacht echter op het feit dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u in uw browser interessegerelateerde advertenties op Google en op interesses gerelateerde Google-advertenties op het web (binnen het Google Display Network) deactiveren, in die zin dat u onder http://www.google.be/settings/ads het pictogram Uit „Aus” activeert, of door onder http://www.aboutads.info/choices/ te deactiveren. Meer informatie over uw instelmogelijkheden in dit verband en over gegevensbescherming bij Google vindt u onder https://www.google.be/intl/en/policies/privacy/?fg=1.

 

d) Facebook-pixel

 

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, observeren en documenteren we uw gebruikersgedrag, zodat we op basis van deze gegevens individuele aanbevelingen voor u kunnen doen op onze webpagina's. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 

IP-adres

UU-ID

WEB-ID

vingerafdrukken van het apparaat

vingerafdrukken van de browser

cookies (voeg een verwijzing naar cookies toe)

Geo-IP-locatie

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om redenen die ons legitieme belang vormen bij het doen van productaanbevelingen en het uitvoeren van marketingmaatregelen, op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG.

 

Voor de verwerking maken we gebruik van Facebook Pixel. Hier maken we alleen gebruik van de standaardfuncties. Voor meer informatie over gegevensverwerking door Facebook Pixel verwijzen we u naar de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaringen:

 

Facebook-pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

In verband met het gebruik van Facebook Pixel vindt de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar de VS plaats. In het geval van de VS heeft de Europese Commissie niet besloten dat er een passend of adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens in de zin van de AVG bestaat; een dergelijk adequaatheidsbesluit (artikel 45 GDPR) bestaat niet. Facebook, Inc. is echter onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Op die manier wordt een adequate bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd. U kunt de volledige tekst van het US Privacy Shield Framework opvragen via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 

e) Aangepaste doelgroepen op Facebook

 

(1) De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie „Custom Audiences” van Facebook Inc. („Facebook”). Hiermee kunnen gebruikers van de website in het kader van een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook deze procedure gebruiken, interessegerelateerde advertenties („Facebook-advertenties”) te zien krijgen. We streven ernaar om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, waardoor onze website ook interessanter voor u wordt.

 

(2) Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook via het gebruik van deze tool verzamelt en kunnen u daarom alleen informeren over wat we wel weten. Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie die u hebt opgeroepen op de corresponderende webpagina's van onze internetpresentatie, of ontdekt dat u op een door ons getoonde advertentie hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij de Facebook-service, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken kan ontdekken en opslaan.

 

 

(3) Deactivering van de functie „Facebook CustomAudiences” is hier en voor ingelogde gebruikers mogelijk op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

 

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy

 

f) Facebook-fanpagina

 

We gebruiken ook een Facebook-platform voor onze fanpagina. Voor dit doel gebruikt Facebook de apparaten van degenen die onze fanpagina-cookies gebruiken en verzamelt het informatie over hoe onze fanpagina wordt gebruikt. Deze Facebook-cookies hebben elk een unieke cookie-ID. Dankzij deze methode van gegevensverwerking kunnen wij (en Facebook) anonieme statistische gegevens ontvangen over hoe u deze Facebook-fanpagina gebruikt. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op of met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

g) Squeezely-platform

 

We gebruiken het Squeezely-platform op onze website om ervoor te zorgen dat we je een optimale ervaring kunnen bieden, zowel tijdens een bezoek aan onze website, als later door je informatie te verstrekken die je misschien hebt gemist wanneer je andere sites op het internet bezoekt.

 

We gebruiken de persoonlijke gegevens die via het Squeezely-platform worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 

• op interesses gebaseerde reclame;

• het beperken van het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie ziet;

• advertenties in een bepaalde volgorde weergeven;

• advertenties aanpassen aan een bepaalde geografische regio;

• het tonen van advertenties gerelateerd aan de inhoud van de webpagina waarop ze worden getoond;

• bepalen wanneer gebruikers reageren op advertenties;

• het analyseren van productvoorkeuren;

• de inhoud van de website aanpassen aan uw interesses;

• het verzenden van commerciële e-mails;

• het rapporteren van geaggregeerde statistieken over bijvoorbeeld de effectiviteit van online advertentiecampagnes.

 

Verwerking van persoonsgegevens via het Squeezely Customer DataPlatform

 

We maken gebruik van het Squeezely Customer Data Platform (ThePlatform) om alle gegevens die we van u ontvangen veilig op te slaan. Het platform stelt ons in staat om de volgende persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken, alleen wanneer u besluit deze met ons te delen:

 

• naam

• telefoonnummer

• e-mailadres

• verkooplocatie

• bron

• tijdstempel;

• gebruikers-ID;

• IP-adres;

• informatie over de browser en het besturingssysteem;

• unieke identificatiecode die aan uw apparaat is toegewezen;

• url van de bezochte webpagina, inclusief eventuele headerinformatie;

• geografische locatie;

• acties die binnen een webpagina worden uitgevoerd;

• informatie die is afgeleid van de inhoud van een webpagina;

• elke afgeleide van het bovenstaande;

• informatie verzameld via online formulieren;

• informatie verzameld via andere bronnen.

We verzamelen de informatie via cookies, bakens, tags, mobiele SDK's en soortgelijke technologieën.

 

Informatie die op het platform is opgeslagen, wordt in niet-geaggregeerde vorm op het platform bewaard. Geaggregeerde gegevens worden gebruikt voor rapportage en analyse van onze advertenties, en deze worden ook opgeslagen op het platform.

 

We bieden u een manier om gegevens die u met ons wilt delen, te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

 

Om dit te doen, kunt u een 'verzoek om gebruikersgegevens' indienen via de onderstaande link. Hiermee wordt u naar een pagina geleid waarop alle gegevenspunten die we kennen met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, worden verstrekt, zonder de daadwerkelijke gegevens openbaar te maken om een maximale beveiliging van uw gegevens te bieden.

 

Om uw gegevens te bekijken, te wijzigen of te verwijderen, kunt u rechtstreeks vanaf deze pagina een verzoek indienen. Ga naar de volgende link om een verzoek om gebruikersgegevens in te dienen:

 

https://app.squeezely.tech/privacy/newrequest?m=c0pmaDY5dTlYWHptTzExWDQwcWpNZz09. Wanneer we gegevens van het Squeezely-platform verwijderen, blijft het deel van ons privacy- en cookiebeleid dat geen verband houdt met het Squeezely-platform van toepassing.

 

Afmelden

 

Als je besluit dat je in ieder geval niet gevolgd wilt worden door Squeezely Technology, kun je je afmelden voor het verzamelen van Squeezely-informatie. Dit betekent dat geen enkel bedrijf, inclusief Squeezely, dat het SqueezelyTracking-platform gebruikt, je gepersonaliseerde ervaringen kan bieden op basis van gegevens die je met hen deelt.

 

Wanneer u besluit om u af te melden, wordt er een opt-out-cookie opgeslagen in uw webbrowser. Het platform kent uw keuze wanneer het uw opt-out-cookie herkent en past uw keuze toe op alle derde partijen die het platform gebruiken. Als u de opt-out-cookie blokkeert of verwijdert, kan het platform uw keuze om u af te melden niet herkennen.

 

Meld je af voor Squeezely Tracking door op de link te klikken: https://app.squeezely.tech/optout

 

6) Plug-ins voor sociale media

 

Op onze website maken we, op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van de AVG, gebruik van sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram, om ons bedrijf bekender te maken. Het onderliggende advertentiedoel moet worden gezien als een legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de werking in overeenstemming met de gegevensbescherming ligt bij hun respectieve leveranciers. De integratie van deze plug-ins door ons gebeurt door middel van de zogenaamde tweeklikmethode, om bezoekers van onze website zoveel mogelijk te beschermen.

 

a) Facebook

 

Op onze website worden plug-ins voor sociale media van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de knoppen „Vind ik leuk” of „DELEN”. Dit is een AANBIEDING VAN Facebook:

 

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, linkt uw browser rechtstreeks naar de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en daardoor in de website geïntegreerd.

 

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina in onze webpresentatie heeft opgeroepen, zelfs als u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

 

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plug-in interageert, bijvoorbeeld als u op de knop „LIKE” of „Delen” klikt, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan je Facebook-vrienden getoond.

 

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en behoeftegericht ontwerp van de Facebook-pagina's. Hiertoe worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren in termen van de advertenties die Facebook voor u plaatst, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om verdere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

 

Als u niet wilt dat Facebook de via onze webpresentatie over u verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u Facebook verlaten door u af te melden voordat u onze website bezoekt.

 

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, en uw rechten in dit verband, en de instellingsopties voor de bescherming van uw privésfeer, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

b) Twitter

 

Onze internetpagina's integreren plug-ins van het netwerk voor korte berichten van Twitter Inc. (Twitter). Je herkent de Twitter-plug-ins (tweet-knop) aan het Twitter-logo op onze pagina. Een overzicht van de tweetknoppen vind je hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).

 

Als u een pagina op onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe link gemaakt tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter wordt daarbij geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze pagina's hebt bezocht. Als je op de „tweet-knop” van Twitter klikt terwijl je bent ingelogd op je Twitter-account, kun je de inhoud van onze pagina's koppelen aan je Twitter-profiel. Twitter kan zo het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We vestigen in dit verband de aandacht op het feit dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens of over het gebruik dat Twitter ervan maakt.

 

Als u niet wilt dat Twitter het bezoek aan onze pagina's kan toewijzen, log dan uit bij uw Twitter-gebruikersaccount.

 

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter (http://twitter.com/privacy).

 

c) Instagram

 

Op onze website wordt ook de social media-plug-in van Instagram gebruikt, die wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS („Instagram”).

 

De plug-ins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een „Instagram-camera”.

 

Als u een pagina op onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe link naar de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Instagram naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de betreffende pagina in onze webpresentatie heeft opgeroepen, zelfs als u geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet bij Instagram bent ingelogd.

 

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Instagram-account koppelen. Als u met de plug-in interageert, bijvoorbeeld als u op de „Instagram” -knop klikt, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen.

 

De informatie wordt ook gepubliceerd in je Instagram-account en wordt daar getoond aan je contacten.

 

Als je niet wilt dat Instagram de via onze webpresentatie verzamelde gegevens rechtstreeks aan je Instagram-account koppelt, moet je Instagram verlaten door je af te melden voordat je onze website bezoekt.

 

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

 

d) YouTube

 

aa) We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, deze worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. Ze zijn allemaal geïntegreerd in de „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, dat wil zeggen dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar YouTube worden overgedragen als je de video's niet afspeelt. Alleen als u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 gespecificeerde gegevens overgedragen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

bb) Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder punt 2 a van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welke u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als je de toewijzing aan je profiel bij YouTube niet wilt, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of behoeftegericht ontwerp van zijn websites. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) met name om specifieke advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

 

cc) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar kunt u ook meer informatie verkrijgen over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen: https://www.google.be/intl/en/policies/privacy.Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

 

8) Rechten van betrokken personen

 

Je hebt het recht:

 

in overeenstemming met artikel 15 van de AVG, om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers met betrekking tot wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar daartegen, het bestaan van een recht op bezwaar, de oorsprong van uw gegevens, als deze niet door ons zijn verzameld, en over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming proces inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de gerelateerde gegevens;

 

in overeenstemming met artikel 16 van de AVG, om de onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens te eisen, of om onvolledige persoonlijke gegevens van u die door ons zijn opgeslagen, te laten aanvullen;

 

in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, om de verwijdering te eisen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten;

 

in overeenstemming met artikel 18 van de AVG, om beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, als u de juistheid van de gegevens betwist, als de verwerking onwettig is maar u de verwijdering van de gegevens weigert en we ze niet langer nodig hebben, hoewel u ze nodig hebt voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten, of als u hebt geprotesteerd tegen de verwerking ervan, in overeenstemming met artikel 21 van de AVG;

 

in overeenstemming met artikel 20 van de AVG, om te eisen dat persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, worden verzonden in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat, of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te eisen.

 

in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de AVG, om uw eerder gegeven toestemming ten aanzien van ons te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we vanaf dat moment niet langer het recht hebben om gegevensverwerking uit te voeren die afhankelijk is van deze toestemming;

 

in overeenstemming met artikel 77 van de AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor de toezichthoudende autoriteit kiezen in uw gebruikelijke woon- of werkplek, of die op de plaats waar ons bedrijf is geregistreerd.

 

 

 

9) Recht op bezwaar

 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG, hebt u het recht om, in overeenstemming met artikel 21 van de AVG, te protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, of het bezwaar gericht is op directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat er gegevens nodig zijn die betrekking hebben op een speciale situatie.

 

 

 

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of uw recht om bezwaar te maken, volstaat het om een e-mail te sturen naar: info@fkpscorpio.be

 

10) Gegevensbeveiliging

 

Tijdens het bezoek aan de website maken we gebruik van de veelgebruikte SSL-procedure (secure socket layer) in combinatie met het respectieve hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is normaal gesproken een 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een enkele pagina van onze internetpresentatie versleuteld kan worden overgedragen aan de hand van de gesloten afbeelding van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

 

Verder maken we gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

11) Huidige geldigheid van en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig in mei 2018.

 

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen die erop worden gepresenteerd, of als gevolg van wijzigingen in wettelijke of officiële specificaties, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De betreffende, actuele gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment door u worden opgevraagd op de website, onder www.fkpscorpio.be.

Voorkeuren voor cookies